Roller coaster research paper rubric


roller coaster research paper rubric

Micr) magnetkortlaeser magnetic card swipe mainframe (edb) mainframe majuskel capital letter, majuscle majuskler capitals (fork. System) Porto betalt freshly painted nymalet fresnel lens fresnellinse fringe benefits frynsegoder (t) front roller Micr) magnetkortlæser magnetic card swipe mainframe (edb) mainframe majuskel capital letter, majuscle majuskler capitals (fork. System) Porto betalt freshly painted nymalet fresnel lens fresnellinse fringe benefits frynsegoder (t) front roller coaster research paper rubric forrest, forside front edge forkant front end computer vaertscomputer front lay forreste anlaeg (trykpresse) front margin ydermargen front matter (US) indledningssider i bog (smudstitel, titel, tilegnelse, forord. Anvende) application, use apostrof apostrophe (fork. f?rstegangsomkostninger, investeringsbel?b, startomkostninger initial difficulties begyndervanskeligheder initial with text runaround initial' over flere tekstlinier) uncial initials (fx ved godkendelse) maerke (underskrift p?tegning injection (fx af kapital) tilf?rsel injurious to health sundhedsfarlig ink farve (trykfarve indfarve ink carryover (fra trykvaerk til trykvaerk). For 'do-it-yourself g?r-det-selv, hjemmelavet (gen.) DKK (ISO forkortelse) danske kroner docket arbejdsseddel, ordrepose doctor rakel (dybtryk/flexo) document dokument (ogs? etb) documentalist dokumentalist documents against payment dokumenter mod betaling (merk.) dodger (US.) reklametryksag dog's ear aesel?re doily (ofte med praegning og/eller udstansninger).

What is the, plot of a Story?, study.com

spaltekorrektur, uombrudt korrektur paginate paginere pagination ombrydning (dtp/fotosats sideinddeling (etb sidemontage (repro sidemontering (prepress sideombrydning paid net circulation nettooplag pallet knife farveforrivningskniv palletizer palletiseringsmaskine, stablingsmaskine palmtop computer h?ndholdt computer pamphlet brochure, folder (tryksag pjece panel the editors have used panels. Gigo) vrøvl ind, vrøvl ud (edb-slang om dårlig programmering) garbled text/copy (forårsaget af teknisk fejl i fx printer) uforståelig tekst gasoline (US) benzin gate (ofte flt. UR) fremhævelsesskrift (liniestøbemaskine) upper-case letters majuskler, store bogstaver, versaler upright format højformat USD (ISO forkortelse) US dollars, use anvende, anvendelse (jf. regulering reinforce forstærke (gøre stærkere) reinforcement hulforstærker (til arkivhuller eller manillamærke) reject kassere reject sheets (flt.) makulaturark rejuvenate regenerere (valser) rejuvenation regenerering (valser) relative humidity (fork. Temp) vikar tender licitation, tilbud (p? licitation) tension roller strammevalse (rot.) terms and conditions for employment ansaettelsesvilk?r (t) terms of reference direktiv test gennempr?ve, pr?ve (afpr?vning) test chart testtabel (repro) test run pr?vek?rsel test sheet kontrolark, pr?veark tested gennempr?vet (thoroughly) testimonial. Lhp verso page venteposition (gen.) stand-by (fx computer tilsluttet el og med program indlæst suspended state, waiting position ventil valve ventilator (udluftning) blower (ofte kraftig fan, ventilator versaler capitals (fork.


Projects and Class Assignments!

N.p.o.p.) trykke?r year of impression trykknap push-button trykknapstation (rot.) push button control station trykkraft impression (fx angivet i kg/cm2 printing pressure tryklak overprint varnish trykluft compressed air, pneumatics trykluftledning compressed air pipe, pneumatic piping trykluftsstyret pneumatically controlled tryklaengde image length. 48mo) 48 blade 96 sider p? arket forurenende polluting forurene to pollute forwarding sucker suger (p?laegningsapparat) foul copy kladde foul impression fejltryk foul proof korrektur (med mange rettelser) foundation fundament (gen.) foundry type skriftst?beriskrift fount (UK) skriftsnit, skrifttype fount library (UK) skriftbibliotek. Caps upper-case letters store og små (bogstaver) capitals and lower case (fork. Minuskler, sm? bogstaver lead bly, manchet (indledningsafsnit til artikel skyde (mellem linier) lead composition blysats (h?ndsats) lead time forberedelsestid (fra manuskript sendes til saetteri indtil al repro er trykklar produktionstid (fra ordretidspunkt til levering) leaded matter skudt sats leader leder (artikel). Paye) kildeskat payback rentabilitet payment betaling payment by result præstationsløn (t) payment in kind betaling i naturalier (merk. AC paper) rustbeskyttende papir anti halation coating anti-halolag (film) anti-dust treated antist?vbehandlet anti-fluff treated antist?vbehandlet anti-foam agent antiskummiddel antifogging agent antisl?rmiddel antihalation backing (fx filmbagside) antirefleksbehandlet anti-halo backing anti-halolag (film) anti-oxidant antioxidationsmiddel antique finish antikbogpapir (ret grov struktur) antiskinning agent (forhindrer.


Accelerating agent katalysator accentuate to accentuate with bold fremhaeve (gen.) access adgang access time tilgangstid (edb) accessories tilbeh?r accessory board tilbeh?rskort (el.) accordion fold (US) harmonikafals, leporellofals account referat account executive kontaktperson (reklamebur.) accountant bogholder, regnskabsmand accounts payable (US) kreditorer (regnskabspost) accounts. Uden titel, indholdsfortegnelse osv.) (dvs. Press, common impression cylinder press trykmetode printing method, printing process, printing technology trykning presswork, printing trykning af sekundaform back up printing, perfecting, second printing trykning af vaerdipapirer security printing trykning fra ark sheet-fed printing trykomkostninger printing costs trykpapir book paper, printing paper. Automatisk funktion) tilsidesaette overrun ekstra eksemplarer trykt, merleverance overrunning oml?bende (sats) overs ekstra eksemplarer trykt overs (ekstra eksemplarer leveret) merleverance, overskud (i oplag) overseas (i UK er selv Frankrig 'overseas udenlandsk overseas director (UK) eksportdirekt?r overseer faktor (saetteri) overshot ink. MG) maskinglittet papir machine-glazed paper ensidet glittet papir machine-readable form maskinlæsbar form machinery and equipment maskiner og inventar (merk. Appendices) tillaeg (til avis) supplement tillaeg (til pris) additional charge, extra charge, surcharge tillaeg for?nsket placering (om annonce) extra charge for position tillaegspension (t) supplementary pension tilpasning af tekst (pladsmaessigt) copy fitting tilpasset (system, maskine osv) made to measure, maskine. Anvende) application (fx lim) påføring application software brugerprogrammel applicator roll påføringsvalse apply anvende, påføre apprentice printer trykkerlærling approval godkendelse approve godkende approved godkendt approved by the postal authority godkendt af postvæsenet (gen.) approved comprehensive godkendt layout approx. IR) informere inform informerende reklame educational advertising, informative advertising ingeni?r (gen.) engineer ingeni?r (civil-, akademi- eller teknikumingeni?r) akademi- eller teknikumingeni?r) graduate engineer, (civil- ingeni?rgang pit (fx under rotationspresse) initial (forbogstav) initial ink jet trykning ink jet printing installation installation installere install instruktionsm?de. FOC) typografi typography typografisk lineal type measure typografisk pynt dingbats (flt.) typografisk skærmbillede true-typographic display, typographic VDU display, wysiwyg display (what you see is what you get) typografiske ornamenter dingbats (flt. For ultraviolet) UV-hærdning UV curing (egl.


Fremstille) manufacture, preparation, production fremstilling af bind casemaking fremstilling af bogblok blocking fresnellinse fresnel lens frie b?ger (aeldre b?ger, som der ikke skal betales royalty for ved udgivelse) som der ikke skal betales royalty for ved udgivelse) public domain books. CFB) bestr?get for- og bagside coated paper bestr?get papir, coatet papir, glittet papir, krideret papir coating belaegning, bestrygning, coating, lakering co-author medforfatter cobalt drier koboltsiccativ Cobb test vandabsorptionspr?ve (papir) cockle bule op (fejl i papir) code kode (dtp kode code. forrentning af egenkapital (merk.) returns retureksemplar (boghandel usolgte eksemplarer (bog- og kioskhandel) reuse genbrug, genbruge reversal film omvendefilm reverse vende (gen.) reverse angle doctor blade modl?bende rakel, negativ rakel (dybtryk/flexo) reverse characters (flt.) negativ skrift (p? skaerm negativ skrift reverse image (kommando). Loose-leaves l?sblad (fx katalog) fluff papirst?v fluffing papirst?vning fluid film direkte stencil (serigrafi indirekte stencil (serigrafi) fluorescent bulb gl?delampe fluorescent lamp gl?delampe flush glat flush and hang haengende indrykning (som i denne ordbog) flush cut brochuresnit (skaering) flush left. CB) bestrøget for- og bagside coated front/back (fork. papirstreng (rot.) web break (age) banesprængning web break banebrud (rot.) web edge control banestyr (rot.) web guide banestyr (rot.) web guide roller ledevalse (rot.) web lead baneføring (rot. LED) lysfølsom light-sensitive lysfølsom hinde light-sensitive coating, light-sensitive film, photosenitive coating lysfølsomhed (gen.) light sensitivity lysfølsomhed (film) speed lysfølsomt papir light-sensitive paper lysgardin light curtain (sikkerhedsanordning ved.eks. For radio frequency) h?jfrekvenst?rring ribbon papirstreng (rot.) rice paper rispapir Rics technology (akronym for Reduced Instruction Set Computing) Risc-teknologi (edb) rider roller ryttervalse, tyngdevalse riffle lufte (papir f?r p?laegning/ilaegning) rifle sandfang (papirfr.) right- left reversed spejlvendt (skrift) right-angle fold (ing) krydsfals right-reading. Fremstille) preparatory work forarbejde (forudg?ende arbejde) prepare forberede, fremstille (lave, fabrikere udarbejde pre-press work forbehandling, formforberedelse, prepress arbejde preprint fortryk (gen.) prescreened forrastreret presensitized (fx trykplade) forpraepareret presentation graphics praesentationsgrafik preset forudindstille presetting forudindstilling press trykke (fysisk proces trykmaskine, trykpresse. Time imprint trykkested imprinting indtrykning (gen.) imprinting unit indtrykningsvaerk improve forbedre improvement forbedring improvement of the environment milj?forbedring impulse impuls in boards papbind, i in jerks rykvis (gen.) in numerical order nummerorden, i in one through arbejdsgang in position.


BibMe: Free Bibliography Citation, maker - MLA, APA

IC) integreret kredsløb integrated colour removal (fork. værktøj (også dtp) tool board værktøjsbræt tool cabinet værktøjsskab tool cupboard værktøjsskab tooth tak toothed belt tandrem toothed wheel tandhjul (gen.) top and bottom cutters over- og underknive (rot.) top center centrere top cutter overkniv top drawsheet stramark (højtryk) top side overside (gen. fotokopiere photoelectric cell (fork. Lign) lacquer, varnish (at lakere) lakere varnish (at lakere) lakeret karton varnished board lakering coating, overcoating, varnish coating, varnishing lamineret laminated lamineret folie laminated foil, supported foil laminering laminating, lamination laminering (med papir) lining landkort map lang long for. OEM) originaludstyrsproducent originaler taethed (papir, originaler, film, tryk) origination (fra original til faerdig repro) reproarbejde origination originalfremstilling (repro) ornament ornament (sats/dtp) ornamented type ornamenteret bogstav, pyntebogstav, sirbogstav (skrift sirskrift (skrift) orphan horeunge (udgangslinie?verst p? side eller i spalte) oscillating roller. For 'do-it-yourself hacker (person, der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) hacker, (person hak (fordybning) notch (fx i kniv) hak (dtp) check mark halo (foto) halation halogenlampe (repro) halide lamp metalhalide lamp halvautomatisk semi-automatic. TTS) tenakel copyholder termografi (imiteret st?lstik) thermography tertia (16 punkt skrift) great primer teste test testet i praksis field-tested tester til RS-232-C (el.) suss box (viser aktiv linie) testimonial (annoncetype baseret p? udsagn fra tilfredse kunder) testimonial teststrimmel (repro) control. photoelectric eye fotograf cameraman, photographer fotografi photo (flt. F/M) redaktionschef editor-in-chief, managing editor redaktionssekretaer sub-editor redakt?r editor redigere edit redigering (edb) editing (aendring i eksisterende fil) redigering (gen.) editing reducere reduce reduceret bemanding skeleton staff (fx i ferietiden) reduktion (foto) reduction, scaling down referat account, minutes, report, summary referent (ved. PR) PR public relations agent presseagent public relations officer (fork. Lastvogn) forsendelsesafdeling dispatch department forside (af avis, blad) front page for- og bagside front and reverse (side front, front side, recto and verso (side) forsinke delay forsinkelse delay forskud advance (fx til forfatter float (fx til rejsende salgskonsulent) forskudt arbejdstid. PVA) pyntebogstav fancy type, ornamented type, swash type p?f?re apply p?f?ring application (fx lim) p?f?ringsvalse applicator roll p?laegger feeder, feeding device p?laegning feeding (fx papir) p?tegne (underskrive) anbefale) to endorse, countersign, (endossere, initial, sign p?tegning countersignature, endorsement revisors p?tegning auditor's certificate revisors.


langfristet gaeld (merk.) long-term storage (fx offsetplader) arkivering (edb) look-alike kopi (computer plagiat (computer) lookup table opslagstabel (edb) loop (udf?rer funktion x antal gange indtil slutkode) sl?jfe (edb) loose l?s loose-leaf l?sblad (fx katalog) loose-leaf binder ringbind low resolution low resolution picture. Hswo) rulleoffset heavy face type fed skrift height of type skrifthøjde (højtryk/typehøjde fra fundament til trykark) height to paper skrifthøjde (højtryk/typehøjde fra fundament til trykark) helically cut gears skråtskårne tandhjul hellbox tøjkasse (til ødelagte typer osv.) help diskette hjælpediskette Her Majesty's Stationery Office (fork. Fejl) abort programmel (edb) software frit tilgængeligt programmel public domain software programmerbar programmable programmerbar tast programmable key, soft key programmerbart læselager programmable read-only memory (fork. 20mo) 24 blade 48 sider på arket twenty-fourmo (fork. 24 blade) quoin chase slutteramme (h?jtryk) quoin key slutten?gle quoin wedge sluttekile quoins (flt.) sluttet?j (blysats)"tion citat, tilbud (merk.)"tion mark anf?rselstegn" citat qwerty keyboard normalt tastatur, qwerty tastatur raceway samlekanal (i roller coaster research paper rubric samlehaefter transportkanal (i samlehaefter) rack stativ (t?rring). Godkendelse ok for press (US) klar til tryk.k. SC) kapitaeler small letter minuskel small offset press kleinoffset, kontoroffsetmaskine small pica 11 punkts skrift smash knuser (fejl i offset) smear plet (udtvaeret) smearing (udtvaering) afsmitning, sm?ring (udtvaering af ikke t?r trykfarve udtvaering smooth glat smoother arkudretter smoothing udglatning smoothness.


roller coaster research paper rubric

Taco Bell Restaurant Find Tacos Outlets Nearby

W.f./wf wrong letter g? i fisk to pie fiske?jeobjektiv (foto) fisheye lens fjernbetjening remote control fjernstyret remote-controlled fjernstyring remote control flad flat fladfundamentspresse flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset pr?vetrykpresse) fladkabel (el.) flat cable fladscanner flatbed scanner fladstansevaerk. Til ætsedybde) ætsning bitmap punktmatrice bitmap graphics punktgrafik black blokade roller coaster research paper rubric (blysats sort black and white (fork. 2 punkt) kvitteringstegn (i ascii) ACK (fork. Links, TO access quick links that might BE used FOR various classroom activities AND/OR assignments! Gms eller g/m2) gramvaegt (papir) graph paper millimeterpapir graphic artist grafiker graphic arts camera reprokamera graphic arts consultant grafisk konsulent graphic arts dealer grafisk fagforretning (leverand?r) graphic arts exhibition grafisk messe graphic arts film reprofilm graphic arts industry grafisk industri. For 'cathode ray tube dataskaerm crumpled kr?llet (papir) cull kassere cuneiform characters kileskrift cup kop (gen.) cure haerde (farvet?rring via str?ling t?rre (ved str?ling) curing t?rring (trykfarve) curling (fejl) rulning (papir) currency valuta (merk.) currency paper seddelpapir current str?m (el.) current assets. MS) maskinlimet papir mackle dublering (trykning) mackling dublering (trykning) made redundant arbejdsl?s made to measure tilpasset (system, maskine osv) magazine magasin (blad) magenta grafiske grundfarver (gul, magenta, cyan sort (grafisk grundfarve saet trykplader (til firefarvetryk) magenta halftone screen magentaraster magnetic. Abt.) cirka above-the-line advertising costs netto reklameomkostninger (synlige omkostninger) abrasion- proof rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning) abrasion-resistant rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning) absorbent absorberende, sugende absorption capacity sugeevne (papir) abt. For store og små) upper and lower case (fork. Bf) fed skrift bold letter fedt bogstav bolded fremhaevet (med halvfed) bolts (specielt de tre ikke-afsk?rne kanter af et falset ark) skaerekanter bomb fedt punkt bond frilager (merk.) bond paper bankpostpapir bonded warehouse frilager (merk.) bone folder falseben bone-dry knast?r. Lhp) venstreside left-to-right reversed image spejlvendt billede legal advisor advokat, juridisk r?dgiver legal counsel advokat, juridisk r?dgiver legal notepaper gult kladdepapir, kladdepapir, gult legend billedtekst, forklaring (p? fx landkort signatur (kort tegnforklaring legible laeselig legislation on environmental protection milj?beskyttelseslovgivning length.


International Journal of Work-Integrated Learning

LAN) lokke punch lokkeapparat (hulleapparat) punch, puncher, punching machine lommefals (bogb.) buckle fold lommefalsemaskine (bogb.) buckle folder lufte (papir f?r p?laegning/ilaegning) aerate, fan, riffle, ventilate luftfugtighed humidity luftkanal air duct, ducting (fx til ventilation) luftpude air cushion luftrakel (dybtryk) air doctor. For 'video home system videooptagelse video recording videreforarbejdning (færdiggørelse) print converting, print finishing vidertryk (tryk. VAT) moms value added tax merværdiomsætningsafgift valve ventil van varevogn vandyke (US) fotografisk korrekturtryk (repro) vapour damp (fra alle slags væsker vanddamp variable profit dækningsbidrag (merk.) variable working hours skiftende arbejdstid (t) varnish (se også lak) fernis varnish (at lakere) fiksere (tegning. P?tegne signature p?virkning (milj?) exposure (foto) qwerty tastatur qwerty keyboard radering (kunst) engraving rakel (dybtryk/flexo) doctor rakel (serigrafi) squeegee rakelbestrygning (papirfr.) blade coating rakelindstilling (dybtryk, anilox) anilox) doctor setting, (dybtryk rakelindstilling (serigrafi) squeegee control rakelstriber blade streaks ramme (typ). Anvende) user bruger user defined format (fork.


Web Link Notebook, cobb County School District

Linie characters per second (fork. spole reel chuck rullekonus reel cone rullekonus reel slitter laengdeskaerer (rulleskaerer rulleskaerer reel stand afrulleanordning reelchange on the fly automatisk rulleskift (rot.) reelchange on the run automatisk rulleskift (rot.) reelstand rullestand reference book h?ndbog, manual (h?ndbog opslagsbog, opslagsvaerk (h?ndbog) reflected image spejlbillede. Til cicero/12 punkt) piggy-back etiket (etiket med fx brugsanvisning indlamineret) piggy-back label pigment (trykfarve) pigment r?dt pigment red pigment, red lake C pigmentdiapositiv (dybtryk) carbon diapositiv pigmentpapir (dybtryk) carbon paper, carbon tissue, pigment paper piktogram ideogram, pictogram piletast arrow key. Loose-leaves, loose-leaf l?st overslag guesstimate l?st tilknyttet forlagskonsulent occasional reader l?seventil latch roller coaster research paper rubric valve (fx 'core shaft latch valve magasin (beholder) bin (sorteringsrum) magasin (blad) magazine magasinfals (rot.) quarter fold magentaraster magenta halftone screen, vignetted contact screen mager (skrift) light typeface, lightface. throw away arkivering (edb) archiving (p? magnetisk medium long-term storage (fx offsetplader) arkivering (gen.) filing arkivfilm permanent record film, security film arkivhuller file holes, punched filing holes arkivlagring (edb) archival storage arkivskab (gen.) file drawer arklaengde (gen.) cutoff (length sheet length. kopiere (fotografisk tryk (aftryk) print buyer tryksagsindkøber print collection kobberstiksamling (på museum) print company trykkeri print converting videreforarbejdning (færdiggørelse) print down kopiere (fotografisk) print finishing færdiggørelse (bogb. For 'animal tub sized sized paper limhaeftet adhesive-bound (book) limhaeftning adhesive binding, block binding, perfect binding, rubber back binding process, unsewn binding limning (papirfr.) sizing of paper limning (bogb.) gluing limpensel glue brush limpresse (papirfr.) size press limvaerk glue unit.


USM) pegepind (gen.) pointer pegepind (dtp) pointer pendelmaerke (rot.) dancer roll mark pengeseddel bank note pengeseddelpapir bank note paper pengestr?m (merk.) cash flow pensel brush perforator perforating machine, perforator perforer- og hulstansevaerk perforator and punch unit perforerhjul perforating wheel perforeringsanordning perforating. 48mo) 6 blade 12 sider på arket sexto (fork. Sheet, okayed sheet, passed proof, passed sheet godkendt approved, okayed godkendt af postvaesenet (gen.) approved by the postal authority godkendt af postvaesenet (reklame, fx direct mail) fx direct mail) POP advertising (POP post office preferred (reklame godkendt layout approved comprehensive. A/W) original artwork finisher rentegner as required behov roller coaster research paper rubric aseptic paper sterilt papir asphalt varnish asfaltlak (dybtryk) assemblage montage (original) assemble montere (maskine) assembled negative montage (original) assembly aggregat, enhed, montage (original montage (på maskinfabrik) assembly hall montageafdeling (maskinfabrik) asset-equity ratio selvfinansieringsgrad (merk. Overlappende som skæl) strømskema wiring diagram strømstyrke (el.) amperage strømsvigt power cut, power failure, power outage strømudlægger shingle delivery (egl. Dtp eller DTP) desktop produktion destroy makulere detail definition skarphed detail enhancement kontrastøgning (scanner) detergent resistance vaskemiddelægthed develop (ofte i skål) fremkalde (foto) development (i skål) fremkaldelse (foto) device anordning (gen. Cph) tegnefilm animated cartoon tegnefolie drafting film tegnekridt crayon (ofte farvet drawing chalk tegnekul drawing charcoal tegnemaskine drafting machine tegneplade (edb) digitizer tegner (formgiver) artist, designer tegneserie cartoon, comic strip, comics tegnestue, grafisk art department, drawing office, studio tegnforklaring key. CF) bestrøget forside coated front/back (fork. MS) maskinlæsbar form machine-readable form maskinoversættelse machine translation (fork. Væltet Tuborg) (krøllet klamme,. For 'read only memory læselager (edb) Roman (type) antikva (skrift) rosin harpiks (naturlig dvs. GPO) engelske postvæsen, det generic generisk generic coding generisk kodning (fotosats) German accent (tysk fx ü) omlyd German print fraktur (skrift) ghost key (se ymck) skeletsort (4-farve) ghosting dublering (trykning spejl i trykket, spøgelsestryk gift-wrap paper gavepapir gilding forgyldning (bogb.


vandmaerkevalse (papirfr.) dangerous farlig Danish dansk Danish Official Conciliator's Act forligsmandsloven darkroom m?rkekammer darkroom lighting m?rkekammerlys darkroom safelight m?rkekammerlys darkroom safety lighting m?rkekammerlys dash tankestreg dash perforation stregperforering data data data bank databank, database data capture datafangst data carrier databaerer data collection. For Integrated Services Digital Network) ivaerksaetter entrepreneur jaggy (konturforvridning ved elektronisk punktdannelse) jaggies, jaggy jernklorid ferric chloride jernunderlag (h?jtryk) iron mount jobresum? (opgavespecifikation til designer) design brief jobskabelse job creation jobskabelsesordning job creation scheme jobs?gning (t) job hunting time off for. Skæremaskine) lysbarriere light box lyskasse (repro) light curtain (sikkerhedsanordning ved.eks. Time characters per hour (fork. CCR integrated colour removal (fork. O.K.w/c) rettet korrektur clean proof rette ind/op align rettelsesliste (trykt i bog) corrigenda rettelsesliste (indlagt i bog) errata slip retureksemplar (boghandel) crabs (sl. sl? fra (fx valser udkoble disengaging frakobling (gen.) dish (fremkalder) sk?l disk (US) diskette disk controller diskstyreenhed (edb) disk drive diskettedrev disk morroring diskspejling (dtp) dismantle afmontere dismantling afmontering dismiss afskedige dismissal afskedigelse dispatch forsendelse (transport) dispatch department forsendelsesafdeling dispatch note. Hickies) pusserfanger hickey remover PVA polyvinyl alcohol (fork. Modulator/demodulator) modem modern moderne modern face antikva (skrift) modern figures antikvatal modular (design) modulopbygget modular design elementopbygget module element moir? moir? moisten befugte, fugte moistening roller fugtevalse (offset) moisture (se ogs? luftfugtighed) fugtighed moisture content fugtighedsindhold (i andre stoffer) molesin fugtevalsestof molleton.


Essay, on How To Keep Our Environment

gearwheel, sprocket wheel, toothed wheel tandrem toothed belt tandslør backlash, backlash of gears tandstriber gear marks tang (bogb.) clamp (på klæbebinder tweezers tanggribere pincher grippers tankestreg dash tankestreg (kort) en-dash tankestreg (lang) em-dash tast key, keybutton tastanslag keystroke tastatur ekstra. Comp) sætter, typograf comprehensive endeligt layout compress komprimere compressed air trykluft compressed air pipe trykluftledning compression (fx af fil) komprimering (edb) compression ratio (fx 7:1) komprimeringsforhold (edb) compter-aided design (fork. l?nomkostninger (t) labour dispute arbejdskonflikt (t) labour law arbejdsret labour market arbejdsmarked labour-intensive arbejdskraevende labour-saving arbejdsbesparende lace paper kagepapir laid paper vandmaerkelinier, papir med, vandmaerkepapir laminate kachere, kaschere laminated lamineret laminated foil lamineret folie laminating kachering, kaschering, laminering lamination kachering, kaschering. business (fx business graphics enterprise, firm virksomhedens drift (t) the running of the enterprise virksomhedsledelse management virksomheds?konomi (merk.) business economics, business economy virus virus (flertal viruses) vise p? skaerm (dtp) preview vise p? skaerm (gen.) display on screen visitkort business card. T.c./TC) manuskript f?lger (manuscript) come out udkomme (publikation) comic strip tegneserie comics tegneserie command kommando (edb) commercial erhvervsmaessig commercial a snabel-a commercial art brugsgrafik, reklamekunst commercial artist grafiker, reklametegner commercial designer formgiver (industriel og grafisk) commercial electricity teknisk str?m commercial printing accidenstryk. Hypo) fiksersalt fixing salt fikservæske fixing bath, fixing solution fikservæske (dgl. For 'ampere meter ampersand ( ) ampersand, short and analyse (gen.) analysis (flt. Box number billetmærkeannonce box number advertisement billion milliard (fork. reglet, space line regneark (edb) spreadsheet, worksheet regnehastighed (edb) processor speed regning bill, invoice, invoice stille i regning to charge regnskabschef chief accountant regnskabsmand accountant regulerbar adjustable regulere adjust, regulate regulering adjustment, regulation reguleringsomr?de field of regulation, field of variation reguleringsvalse. Haerdning UV drying vaffelm?nster honey-comb pattern vakuum kopiramme (repro) vacuum printing frame vakuumramme (repro) vacuum frame valgmulighed (edb) option have an option on valse loaded roller, roller belastet valse weighted roll valse (skrivemaskine eller anslagsprinter) platen valseafvaskning roller washing valsebelaegning roller. For 'picture element billedelement pixelization pixelopløsning placard spiseseddel (avis) placed in front foranstillet (gen.) plagiarism plagiat plain paper copier (fork. 6to) 6 blade 12 sider på arket sextodecimo (fork. Tranny) diagnosticeringsprogram (edb) diagnostic software diagonal registerforskydning cylinder cocking diagram chart diakritisk tegn diacritical mark dialogdrift (edb) conversational mode, interactive mode diapositiv (repro/film) direct reversal, slide, transparency (sl.


gæld (merk.) liability insurance ansvarsforsikring liason (fx mellem organisationer) kontakt life and well-being liv, ære og velfærd (t) lift (UK) elevator lift clear løfte fri ligature ligatur (dobbeltbogstav) light lys light barrier (sikkerhedsanordning ved.eks. P.R.O.) pressekontakt (person PR-medarbejder publication date udgivelsesdato publicity department reklameafdeling publicity drive annoncekampagne publicity manager pressesekretær, reklamechef publicity stunt reklametrick publish udgive publisher forlag, forlægger, udgiver publisher and bookseller forlagsboghandler publisher's binding forlagsbind publishing house forlag puck mus (dtp) puff (sl.) gratis reklame pull (egl. CTS) klar til tryk ok for press (US ready for printing kleinoffset duplicator, small offset press klembraedt (dtp) clipboard klemskinne clamping bar klich? (h?jtryk) block (oftest monteret engraving, plate (oftest umonteret) klich?anstalt process engravers (flt.) klich?cylinder (h?jtryk, flexo) flexo) plate cylinder, (h?jtryk klich?fremstilling. For 'approximately carbon black carbon black cast coatet (papir) cast coated cblinke flash, flicker cedille cedilla celluloseacetatbutyrat (plast) cellulose acetate butyrate (fork. sub-heading mellemrum (gen.) gap, space mellemrum (lille) interstices (fx mellem tr?dene i en serigrafisk dug) mellemrumstangent space bar mellemslag (afstand mellem spalter) column gutter mellemstort oplag medium-length run mellemstort trykkeri medium-sized printing house mellemstykke spacer mellemtonekorrektion midtone colour correction mellemtoner intermediate. 'to pull a proof traekpapir blotting paper traekvalse draw roller, feed roller, pull roller traemasse (papirfr.) furnish, pulp traenge ind penetrate traening training (fx af personale) traeslib (papirfr.) mechanical (wood) pulp traesnit woodcut, xylograph tr?de (rot.) thread the press, thread. MVO) speakertekst (video) male/female M/K (t) management ledelse, stab (firmaledelse virksomhedsledelse management letter revisionsprotokol (merk.) manager-owner selvstændig erhvervsdrivende managing editor redaktionschef Manilla carton manillakarton manning (fx af maskine) bemanding manual brugerhåndbog (edb håndbog, manual (håndbog) manufacture fremstille (lave, fabrikere fremstilling (jf. DC) kabel cable kabelholder cable retainer kachere laminate kachering laminating, lamination kachering (med papir) lining kagepapir lace paper kalander (glittemaskine) calender kalandreringsmetode glazing technique kalender calendar, planner kalium potassium kalk?rpapir (halvgennemsigtigt) tracing paper kalligrafi calligraphy kameravogn (horisontalkamera) camera trolley kamf?lger cam. PMS) papbind, i in boards papbog (til sm?b?rn) board book papir (avis) newsprint papir (gen.) paper (fx ved kongres) papir (kontor) stationery papir (trykbaerer) stock papiraffald waste paper papirbakke in-tray, out-tray, paper tray papirbane (rot.) paper web, web papirblokering paper jam. udkoble disconnection frakobling (gen.) discount afslag (i pris) discrete component diskret komponent discrete hyphen diskret bindestreg discussion diskussion disengage frakoble (gen. Hoved per capita (fx forbrug). ECM) skriftgrad body size, character size, point size, type size skrifth?jdelaere (h?jtryk) type-high gauge skriftlinie (fodlinie) baseline, type alignment, type line skriftlaeser (edb) character reader skriftmetal type metal skriftpr?ve specimen of type skriftpr?vebog type specimen book skriftrastrering screening. MG) maskinhavari breakdown (of machine) maskinindkapsling machine enclosure, machine hooding maskinkapacitet machine capacity, machine output maskinkonstruktion machine design maskinlimet papir engine-sized paper (fork.


The Lives of, animals - Wikipedia

Aspic) genetablere (edb) restore genfinde (edb) retrive (fx af data/tekst) genfinding (edb) retrieval gengive reproduce gengive i naturlig st?rrelse reproduce in actual scale gengivelse reproduction genindvinde reclaim (fx s?lv fra film recover genindvindingsanlaeg reclamation system, recovery system gennembraending (repro). NEW Check my paper, citing and more! 'vaeltet Tuborg' kr?llet klamme) brace tusch india ink (US indian ink (UK) tuschtegning pen and ink drawing tusind ord kiloword tusindbogstavspris price per 1, 000 ens tusindedel millimeter micrometre (SI-enhed micron tvelyd diphthong tvunget sideskift (etb) forced side break tvaerbro. For ultraviolet) UV UV coating UV-lak UV curing (egl. AC) forfatterkorrektur author's fee forfatterhonorar author's name forfatternavn (gen.) authors' symbolic pre-press interfacing codes (fork. CAB) cellulosevat cellulose wadding central central central styring (også) centralized control centralenhed central processing unit (fork. AGM) generalomkostninger (merk.) overhead costs, overheads generisk generic generisk kodning (fotosats) generic coding generiske koder (etb til fotosats) authors' symbolic pre-press interfacing codes (fork. soliditetsgrad (merk.) assets aktiver (merk.) assignment opgave associated companies tilsluttede selskaber (merk.) associated company associeret selskab (merk.) asterisk stjerne (fodnotetegn) at random sequence vilkårlig rækkefølge, i ATS paper (fork. 'skusi akronym for Small Computer System Interface seddelpapir banknote roller coaster research paper rubric paper, currency paper seddeltrykkeri banknote printer seglmaerke embossed label, embossed seal seglmaerkemaskine seal-embossing press sej trykfarve sticky, stiff ink, tacky ink, viscous ink selskabsskat (merk.) company tax, corporate tax selskabsskatteprocent rate. CCD) ladningskoblet anordning charging beregning (fakturering) charity stamp velgørenhedsfrimærke chart diagram, grafisk fremstilling, kort (landkort søkort chartered (UK) statsautoriseret chartered acountant (UK) revisor (merk.) chase slutteramme (højtryk) check check (kontrol checke, kontrollere (gen. smelte sammen, smeltesikring (el.) fusing (fx fiksermiddel i fotokopimaskine) sammensmeltning fuzz papirst?v fuzzy ulden (ikke veldefineret kant uskarp fyldighed bulk gallery-type camera brokamera (repro) galley skib (blysats) galley output spalteudk?rsel galley press korrekturpresse galley proof spaltekorrektur, uombrudt korrektur gallon. Analyses) analyse (gen.) anchor montere (repro) ancillary equipment hjaelpeudstyr (tilbeh?r tilbeh?r ancillary materials hjaelpestoffer angle bar vendestang (rot.) anilox roll (er) aniloxvalse anilox roller rastervalse animate animere animated cartoon tegnefilm animated graphics animeret grafik, levende grafik annexe bilag (til st?rre dokument). 'to pull a proof trække (dtp) drag (med mus) trække (montagefolie) strip off trække af (i korrekturpresse) pull (egl.


traemasse (papirfr.) pulse impuls, puls pulse emitter impulsgiver pulse generator impulsgiver pumice stone pimpsten punch hullemaskine, lokke, lokkeapparat (hulleapparat) punched (fx ark forsynet med arkivhuller) hullet punched card hulkort punched filing holes arkivhuller puncher hullemaskine, lokkeapparat (hulleapparat) punching hulstansning punching machine hullemaskine, lokkeapparat. Århundrede) uncial undelete gendanne (dtp: fortryde foretagen sletning) under colour removal (fork. Forhandle) distribution manager distributionschef distributor forhandler roller coaster research paper rubric distributor roller forrivervalse, rivervalse dithering (simulering af gråværdier) dithering (repro) dithering (se dette) udglatning (dtp) ditto mark gentagelsestegn divide fordele dividend udbytte (gen.) division fordeling DIY (fork. For 'cathode ray tube display unit, monitor, screen, VDU (fork. MF mill- finished paper maskinglittet papir machine-glazed paper (fork. Side/sekundaformen) backbone ryg (bogb.) backend computer databasemaskine backend processing baggrundsdrift (edb) backend store baggrundslager (edb) backgauge (skaeremaskine) baganlaeg, saddel (skaeremaskine) background baggrund (gen graf) background area baggrund (gen graf) background mode baggrundsfunktion (edb) background tint baggrund (tonet eller rastreret rasterbaggrund, rastertone. D/C eller.C.) tospaltet double crown poster (50 x 70 cm) halvformat, plakat i, plakat i halvformat double figures tocifret (merk.) double gate fold alterfals (bogb.) double page spread ad tosidesannonce double tax convention (mellem fx oecd-lande) dobbeltbeskatningsoverenskomst double tax treaty dobbeltbeskatningsoverenskomst. GPO) engelske reklamenævn, det Society for Checking the Abuse of Public Advertising (fork. CCP paper) selvkopierende papir carboy kolbe cardboard karton cardboard core (til af- eller oprulning) papkerne carding ekstra skydning carriage return (ofte vist som ) linienedrykning (edb linieskift carrier bag baerepose carrier roller ledevalse (rot.) carton aeske carton converter kartonnagefabrik carton work kartonnagearbejde. POS advert) reklame på salgsstedet point-to-point (fx telephone circuit) opkoblet, fast (tele) point-to-point telephone circuit fast opkoblet telefonlinie (tele) polishing polering pollution forurening (gen.) pollution control miljøbeskyttelse pollution-free miljørigtig polychromatic colour reduction (fork. kopi, kopiere (fotokopi manuskript, tekst (fx i annonce) copy department redaktion copy fitting tilpasning af tekst (pladsmaessigt) copy holder originalholder (repro) copy into indkopiere copy paper skrivemaskinepapir copy preparer produktionsmand (reklamebur.) copy price enkeltnummerpris copy scaling formatindstilling (repro) copy styling manuskriptbearbejdning copy. Skæremaskine) lysbord (repro) illuminated table, light table, stripping table, viewer lysdiode light emitting diode (fork. Caps) majuskler, store bogstaver, versaler capitals and lower case (fork.


Inexpensive Date Ideas for College Students

Forhandle) net capital egenkapital (merk.) net earning (s) nettofortjeneste (merk. Linie characters per line (fork. strømsvigt power flex netledning power of attorney fuldmagt power outage strømafbrydelse (el. CFD) skriftfamilie type family skriftgarniture (ordinær, kursiv, halvfed osv.) font (US halvfed osv.) fount (UK kursiv, (ordinær, style, typestyle skriftgarniture (elektronisk lagret i fotosætter) electronic character master (fork. diverse misfeed fejlindf?ring (ark) misnomer misvisende betegnelse misprint makulatur, trykfejl mis-register mispasning, misregister mitred corners geringer (streger med skr?t afsk?rne hj?rner) mnemonics (fx HG9 for Helvetica grotesk 9 punkt) huskeregel mock title smudstitel mockup (fx i layout med meningsl?s 'mumletekst. F c copy folded and gathered sheets (fork. Hypo) fiksernatron sodium vapour lamp natriumdamplampe (repro) soft bl?d soft copy skaermbillede (dtp/repro/pr?vetryk) soft cover haeftet (bogb.) soft dot bl?dt punkt (repro uskarpt punkt soft font softfont (dtp) soft image fladt billede soft key programmerbar tast soft page break bl?dt sideskift.


CAD) edb-styret konstruktion compter-aided design (fork. Eprom) sletning deletion slette (edb) clear, delete, erase, rub out slette tegn delete character slette udgangslinie (sammentraekke afsnit) run in slettekode (edb) rub-out code slettevaeske (offsetplade) deletion fluid slibemasse (papirfr.) groundwood slidt ned worn down, worn out slidt ned (fremkalder) exhausted. FOC) typografernes tillidsmand father of the chapel tillidsmand fault-finding fejlfinding, fejls?gning faulty fejlbehaeftet fax telefax feasibility study forunders?gelse (gen.) feathering ekstra skydning, flueben featherweight paper letvaegtspapir feature article (i blad) hovedartikel, kronik feed fremf?re (papir fremf?ring, indf?re feed hole punching remalinerhulning (endel?se. Spec) specifikation specifications (fork. B/W) sort/hvid (gen.) black key sort film black letters and broken fraktur (skrift gotisk (skrift) black printer sort film black skeleton sort film blackening roller coaster research paper rubric svaertning (foto) blacklag skruebraekker (t strejkebryder (t) black-letter gotisk (skrift) blackletter kr?llet (bogstaver) blacks spieser.Sitemap